OFERTA

Instalacje elektryczne

Wykonujemy:

 • Instalacje średniego napięcia SN: stacje transformatorowe, linie SN, pomiary SN,
 • Instalacje niskiego napięcia nN: kompleksowy rozdział energii elektrycznej od wykonania zasilenia obiektu do odbiorników 230/400V, instalacja PV, uziemiająca, odgromowa oraz oświetleniowa,
 • Instalacje niskoprądowe: SAP, DSO, CCTV, KD, SSWiN, domofonowa oraz okablowania strukturalnego,
 • Instalacje elektryczne zewnętrzne: sieci kablowe zewnętrzne nN/SN, oświetlenie zewnętrzne, kanalizacja teletechniczna.

Instalacje sanitarne

Wykonujemy:

 • Instalacje wewnętrzne: woda socjalna, technologiczna, instalacje ppoż., kanalizacja sanitarna i technologiczna, ciśnieniowe odwodnienie dachu, instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalacje gazu, instalacje wentylacji i klimatyzacji, wody lodowej, kotłownie gazowe, węglowe, olejowe, węzły ciepła,
 • Sieci zewnętrzne: zewnętrzne sieci i przyłącza wody, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci cieplne, sieci gazowe.

Automatyka i Sterowanie

Wykonujemy:

 • Linie montażowe w branży automotive – instalacja niezbędnej infrastruktury (kable, przewody, czujniki itp.) wraz z montażem urządzeń i komponentów automatyki,
 • Automatyka budynkowa: BMS, integracja systemów bezpieczeństwa.

Obsługa techniczna obiektów i serwis obiektów

Wykonujemy:

 • Pogotowie serwisowe,
 • Bieżącą konserwację i przeglądy urządzeń i instalacji,
 • Utrzymywanie w stałej gotowości i sprawności urządzeń i pozostałych instalacji technicznych w obiekcie,
 • Wykonywanie napraw bieżących,
 • Konsultacje w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska,
 • Opiniowanie projektów oraz dokumentacji technicznej i architektonicznej w przypadku planowanych prac w budynku.